Selectie door de Nominatiecommissie

De procedure:

De Nationale Business Succes Award is een award waarbij de beste bedrijven van Nederland vooraf worden geselecteerd en benaderd voor nominatie. Dit is een vaste procedure welke door een notaris is goedgekeurd.

Elke branche wordt expliciet onderzocht. Naast de gegevens uit openbare en commerciële bronnen als Kamer van Koophandel, internet, vakbladen, branche-organisaties, trendrapporten en bedrijfsgegevensonderzoekbureaus etc. waarbij de rendementen en alle relevante zaken duidelijk naar voren komen, wordt per branche nadrukkelijk door de nominatiecommissieleden ingeschat welke als de beste bedrijven in een branche aangeschreven zijn.

Op basis van uitgebreide criteria wordt in principe een lijst van 10 bedrijven per branche intern voorgeselecteerd: de meest nominatie-waardige bedrijven worden of bezocht en/of telefonisch benaderd door de nominatieadviseurs van het NBSA-instituut voor nadere verificatie. Als een nominatie-waardig geacht bedrijf ook voldoet aan de verdere criteria, dan wordt de aanmelding toegestuurd en het onderzoek verder afgerond. Het Nominatie-dossier wordt klaargemaakt om voor te leggen aan de Nominatiecommissie. De commissie bepaalt of het voorgedragen bedrijf de branche mag vertegenwoordigen. Behalve het vertegenwoordigen van de branche neemt het bedrijf ook automatisch deel aan de grote landelijke Award-finale in Studio 21, waar de winnaar een hoofdprijs van 100.000 euro in de wacht kan slepen.

Top-5

Bij elke branche wordt in principe toegewerkt naar een top-5 van de meest succesvolle bedrijven van Nederland. Het publiceren en bekendmaken van deze top-5 via persberichten, uitzendingen en het delen van rapporten van het NBSA-instituut is om juridische redenen afhankelijk van de toestemming van  de bedrijven die geen winnaar zijn geworden.

Het is geen vereiste dat er altijd 5 bedrijven worden gebeld en worden gekwalificeerd in een top 5. De Nominatiecommissie kan besluiten om een voorgeselecteerd bedrijf dat sterk, toonaangevend en succesvol genoeg is in een specifieke branche, direct en volledig te laten onderzoeken. Er wordt dan een zo objectief mogelijk dossier gemaakt waarin duidelijk wordt welke voorbeeldfunctie het vervult in de branche, om dit bedrijf aan Nederland voor te stellen als branchevertegenwoordiger. Immer met permissie van de bedrijven zelf.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door:

Crossmedia partners:

Over de initiatiefnemer

Het Nationaal Business Succes Award Instituut heeft als missie: succes stimuleren, kennis over succes delen en succesvolle mensen verbinden. Het Instituut organiseert activiteiten, inclusief de grootste ondernemersprijs van Nederland verbonden aan 'De Succesfactor'.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door: