mach3
Procedure - NBSA-badge-procedure_2014

De beste bedrijven worden genomineerd

Slechts 300 bedrijven komen in aanmerking

Uitsluitend topbedrijven worden met een voorbeeldfunctie worden voorgedragen voor nominatie. Zij dienen een succesvisie te hebben, een kerngezonde bedrijfsvoering en een onderscheidende positie in hun markt. Deze topbedrijven dienen hun succes te danken aan een opvallende (bewuste of onbewuste) focus op de drie succesfactoren van het 3C-business model. (Competition, Customer, Corporation).

Jaarlijks worden door het Nationaal Business Succes Award Instituut maar liefst 250

parels van bedrijven officiëel genomineerd en hierover geïnformeerd. 

Zes kerncriteria

Definitieve nominatie vindt plaats op basis van zes kerncriteria, met de volgende wegingsfactoren:

      Criteria Weging                                                                
1 Expertise 100
2 Onderscheidend vermogen (USP) 90
3 Ambitie 80
4 Continuïteit  50
5 Innovatievermogen 50
6 Winst 50
7 Groei in FTE 25

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door:

Crossmedia partners:

Over de initiatiefnemer

Het Nationaal Business Succes Award Instituut heeft als missie: succes stimuleren, kennis over succes delen en succesvolle mensen verbinden. Het Instituut organiseert activiteiten, inclusief de grootste ondernemersprijs van Nederland verbonden aan 'De Succesfactor'.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door: